Zdrastvani  turizam je spoj medicine i turizma. Pacijenti putuju izvan mjesta stalnog prebivališta zbog korištenja medicinskih, zdravstvenih i turističkih usluga destinacije.

Osobe kojima je potrebna medicinska pomoć putuju u druge zemlje jer žele dobiti medicinsku njegu visoke kvalitete s prihvatljivom cijenom, a uz to žele posjetiti atraktivnu destinaciju, iskoristiti ju za rehabilitaciju, odmor i relaksaciju. Primjerice, možete otići na liječenje izvan svoje zemlje, a sam put, smještaj, lijećenje, ostanak na oporavku u toj zemlji, turističko razgledanje destinacije sa suputnicima može biti znatno jeftinije nego samo liječenje u vašoj zemlji, a i dobije se visoka kvaliteta usluge.
Kvarner
Pronađite vrhunsku uslugu u jednoj
od ponuđenih regija.
Destinacije
Dolazi do porasta troškova medicinske njege, pa su sve duže liste čekanja, sve je više zdravstveno neosiguranih ljudi, populacija je sve starija i dolazi do pritiska na trenutni zdravstveni sistem. Sve to utječe na pronalaženje najboljeg rješenja i traženje usluge tamo gdje se dobije kvaliteta s prihvatljivom cijenom. Na rast medicinskog turizma utječe i sve brža privatizacija zdravstvenog sustava što dovodi do veće konkurencije, a samim time i jeftinijih ali kvalitetnih i dostupnih usluga.

Ne treba zaboraviti i na turistički segment. Naravno tu se ne radi samo o ozbiljnim bolestima, već i primjerice o uljepšavanju tijela kada pacijent često želi anonimnost, a odlazak u drugu zemlju je izvrstan izbor. Uz to uštedi znatan iznos novca i oporavi se u turistički privlačnoj destinaciji. To je svakako dobro za turizam svake zemlje jer je sve veći porast potražnje za specijalnim oblicima turizma, a zdrastveni turizam to i je.
Hrvatska kao destinacija je privlačna zbog svojih prirodnih ljepota, kulturne baštine, a odnosom cijene i kvalitete svojih usluga nalazi se vrlo visoko na ljestvicama top destinacija.

|    Dental & Spa Portal    |    © 2011  Sva prava pridržana    |    Sustav zdravstvenog turizma    |


_Oglasi_